Vi ansvarar idag för cirka 300 klienters löpande bokföring och ekonomiska redovisning. Våra klienter är allt från enmansföretagare, till företag med upp till 50 anställda. Vi har klienter som kommer in med sitt bokföringsmaterial månadsvis, andra hjälper vi dagligen med löpande ekonomitjänster.

Vårt mål är att du som företagare alltid skall ha kontroll och vetskap om det ekonomiska resultatet och ställningen i din verksamhet.

Det här kan du få hjälp med:

  1. Löpande bokföring
  2. Upprättande av period- och helårsbokslut
  3. Upprättande av skattedeklarationer
  4. Upprättande av preliminärdeklarationer
  5. Upprättande av självdeklarationer
  6. Lönebearbetning