Om du önskar göra dig av med ditt aktiebolag kan vi hjälpa dig med detta. Vi köper löpande in aktiebolag från klienter och samarbetspartners och tar över ansvaret för bokföring och administrationen till dess bolagen är fusionerade och avregistrerade.

Fördelen för dig som aktieägare är att du får betalt kontant vid avtalstecknande istället för att behöva vänta 6–8 månader vid ett likvidationsförfarande.

Sänd senaste årsredovisning och färsk resultat- och balansrapport så lämnar vi en offert.