Integrerat med vår fakturaskanningstjänst har våra kunder också möjlighet att använda vår dokumentarkiveringstjänst. Genom att vi på ett säkert sätt arkiverar avtal och andra affärskritiska handlingar riskerar de inte ”försvinna” på kontoret. Ytterligare en fördel är att du kan koppla leverantörsavtal till leverantörsfakturorna så att dessa alltid finns tillhands på din skärm. Du minimerar också risken för att missa förfallodatum för tecknade leverantörsavtal genom den påminnelsetjänst som finns.