Tillsammans lägger vi upp rutiner för hur vi sköter era leverantörsbetalningar, löneredovisningar, skattedeklarationer etc.

Du kan ha din företagspost ställd till oss. Vi ser till att ni får allt relevant material per post, fax eller e-post varje dag, veckovis, eller månadsvis. Du attesterar innan betalning sker. Vi håller även reda på sena betalare och driver på så att du få betalt.

Vi rapporterar det ni vill veta, när du vill veta det: leverans av resultat- och balansräkning, likviditetsrapporter, utfallet av tänkta investeringar och skattelösningar. Vi hjälper till med relevanta beslutsunderlag inför exempelvis kreditansökningar, investeringar och förmögenhetsplaceringar.

Vi är vana att ge banken, revisorn och medarbetarna relevant information. Vi är vana att sammankalla och leda löpande ekonomimöten. Det är något som går hem hos kreditgivare.

Vill du att vi skall sköta er fakturering har vi effektiva metoder även för detta.

 

Det här kan du få hjälp med:

  1. Fakturering
  2. Leverantörsbetalningar
  3. Likviditetsrapporter
  4. Ekonomimöten
  5. Ekonomisk rapportering till finansiärer
  6. Budgetarbete
  7. Registrerings- och ändringsanmälningar till Skatteverket och Bolagsverket
  8. Avtal vid överlåtelser
  9. Kompanjonavtal