Aktiebolag
Det kännetecknande för ett aktiebolag är att aktieägarna inte är personligen ansvariga för bolagets förbindelser. (Det finns dock många undantag från den regeln). Om ditt aktiebolag ägs av dig, eller av dig och några till som också arbetar i bolaget, är det ett så kallat fåmansbolag.

 

Bokföringsskyldighet
Alla som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga och vissa juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga även om de inte bedriver näringsverksamhet. Regler för bokföringsskyldighet och dess utförande finns i Bokföringslagen.

Bokföringsskyldigheten innebär bland annat:

  1. Löpande registrering av samtliga affärshändelser som påverkar företagets resultat eller ställning.
  2. Det ska finnas underlag – en verifikation (kvitto, faktura el. dyl.) – för varje bokföringspost.
  3. Räkenskapsåret ska avslutas med årsbokslut och årsredovisning.

 

Enskild firma
En enskild firma uppstår när du som så kallad ”fysisk person” startar en näringsverksamhet. Näringsverksamhet betyder en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk natur. Du som startar näringsverksamhet kallas näringsidkare. Ordet ”firma” står för själva namnet, är en särskild beteckning på din verksamhet. Det är inte ett krav. Bara om du vill. Det räcker med att du använder någon form av beteckning på verksamheten. Med andra ord kan din enskilda firma finnas till utan att den har registrerats.

 

Företagsformer
Det finns ett antal olika företagsformer som främst har betydelse för vilka regler och lagar som ska styra relationen mellan ägare och företag. När du startar ett företag är det vanligast att du gör det som ett av följande alternativ:

 

Handelsbolag

Ett företag kan drivas som ett handelsbolag om ni är två eller flera som har avtalat att gemensamt bedriva näringsverksamhet i bolag. Ni kan vara både ”fysiska” och ”juridiska” personer (se förklaring nedan). Observera att om en verksamhet bedrivs i form av ett handelsbolag så är alla delägare solidariskt ansvariga för handelsbolagets skulder.

 

Lagar och regler
Som framgår ovan finns det en mycket omfattande uppsättning av lagar och regler som påverkar de flesta aspekter av företagsverksamhet. Dessutom förändras denna lagstiftning löpande både med avseende på olika beloppsgränser, procentsatser mm. och med avseende på mer principiella frågeställningar. Det är inte helt lätt att hålla ordning på alla lagar och regler, och på alla uppdateringar och förändringar. Därför kan det vara en klok idé att anlita en redovisningsbyrå med utbildad och uppdaterad personal. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt via både interna och externa kurser och 6 st är auktoriserade redovisningskonsulter via SRF, och en medarbetare är dessutom auktoriserad löneredovisningskonsult. Sammantaget borgar detta för att du som klient vid var tid får de bäst lämpade råden för just Din verksamhet, och just Din specifika situation.

 

Skattskyldighet
Det finns en omfattande och ganska komplex lagstiftning som påverkar företags olika skattskyldigheter. Företag som har anställda måste registrera sig som arbetsgivare och varje månad redovisa och inbetala källskatt och sociala avgifter. De flesta företag är också momspliktiga och ska skicka in momsredovisningar med jämna mellanrum. Sedan är företag naturligtvis skattskyldiga för den vinst som de skapar.